KONTAKTI

 

SIA MeLuna Baltic

Me Luna GmbH oficiālais

pārstāvis Baltijas valstīs

Jurid. adrese: Duntes iela 28-77, Rīga,

LV 1005

Tālrunis: 29209714

e-pasts: info@meluna.lv

Uzņ. reģ. Nr.: 40103449362

PVN reģ. Nr.: LV40103449362

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV21HABA0551031419782